TGOD 2014-09-15: Người mẫu Merry (张美荧) (10 ảnh)

Thông tin bộ ảnh này:
Tên bộ ảnh: TGOD 2014-09-15
Người mẫu: Merry – Zhang Mei Ying (张美荧)
Tổng số ảnh: 9 ảnh + 1 cover
Dung lượng: 52MB
Kích cỡ ảnh: 2400×3600
Chú ý:
– Ảnh xem online có kích cỡ nhỏ hơn ảnh gốc và có đóng dấu lên ảnh.
– Ảnh ở link download là ảnh có kích cỡ rất lớn, đa số còn EXIF, không có đóng dấu!
– Khuyến cáo nên tải bộ ảnh về để có chất lượng ảnh tốt nhất!

Download link: Google Drive

Image MrCong.com-TGOD-2014-09-15-Merry-Mei-Bao-001 in post TGOD 2014-09-15: Người mẫu Merry (张美荧) (10 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2014-09-15-Merry-Mei-Bao-002 in post TGOD 2014-09-15: Người mẫu Merry (张美荧) (10 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2014-09-15-Merry-Mei-Bao-003 in post TGOD 2014-09-15: Người mẫu Merry (张美荧) (10 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2014-09-15-Merry-Mei-Bao-004 in post TGOD 2014-09-15: Người mẫu Merry (张美荧) (10 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2014-09-15-Merry-Mei-Bao-005 in post TGOD 2014-09-15: Người mẫu Merry (张美荧) (10 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2014-09-15-Merry-Mei-Bao-006 in post TGOD 2014-09-15: Người mẫu Merry (张美荧) (10 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2014-09-15-Merry-Mei-Bao-007 in post TGOD 2014-09-15: Người mẫu Merry (张美荧) (10 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2014-09-15-Merry-Mei-Bao-008 in post TGOD 2014-09-15: Người mẫu Merry (张美荧) (10 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2014-09-15-Merry-Mei-Bao-009 in post TGOD 2014-09-15: Người mẫu Merry (张美荧) (10 ảnh)
Image MrCong.com-TGOD-2014-09-15-Merry-Mei-Bao-010 in post TGOD 2014-09-15: Người mẫu Merry (张美荧) (10 ảnh)

You may also like...